Tanıtım
  • Kuruluş

Akdeniz Üniversitesi Yayın Kurulu, 14.12.2006 tarih ve 11/105 sayılı Senato kararı ile kabul edilen yönerge doğrultusunda kurulmuştur.

  • Amaç

Akdeniz Üniversitesi Yayın Kurulu’nun amacı Yönerge’de belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlara içerik ve biçim bakımından bir standart getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenlemektir.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın Kurulu, PK. 10 Dumlupınar Bulvarı, 07058 Yerleşke/ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 6649
Tel: Dahili : 6649